HOME > 제품소개 > 재배분  

제 목 모종분
글쓴이 관리자 2010-02-24 16:18:33     : 1649 


규격 외경 내경 높이
2" 71 62 79
2.5" 83 69 86
2.8" 94 79 99
3" 105 89 110
3.5" 114 97 120
4" 124 105 132
5" 149 127 160
6" 172 148 183
7" 192 168 204
8" 225 195 224
모종분
  목록  
  게시물 7건   

모종분
모종분

신형모종
신형모종

산세분
산세분

망분
망분

통기난분
통기난분

p.p분
p.p분

하래분
하래분
 
 
 
 
성진화분경기도 하남시 덕산로 85 (구. 덕풍동 577-1)사업자등록번호 : 126-19-63430대표 : 박주연
대표전화 : 031-793-3580팩스 : 031-794-3580H.P : 010-4106-4086E-mail : dongha4086@naver.com